Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Problém vs. řešení

Dle průzkumů řeší stále více organizací všech velikostí

NÁSLEDUJÍCÍ PROBLÉMY

Tyto problémy adresuje produkt RDS, jehož

NASAZENÍ PŘINÁŠÍ

Nekonzistence dat přes různé systémy.
Centralizované úložiště statických a referenčních dat s kontrolou nad procesem řízení těchto dat a s možností definice odpovědnosti a přístupů
 
Nedostatečně kvalitní nebo opožděné reporty (včetně reportů pro mateřskou organizaci nebo regulátora)
Rychlá identifikace a propagace změn, včetně automatizované distribuce dat do okolních systémů
 
Chyby v transakčním zpracování způsobené nevalidními nebo nekonzistentními daty
Jistota, že ve všech systémech jsou využívána stejná statická a referenční data a že si systémy mezi sebou rozumí
 
Obtížné dohledávání příčiny konfliktů a nekonzistencí v datech. Vysoké náklady na synchronizaci dat mezi systémy
Jistota, že se do systémů nedostanou data, která neodpovídají definovaným validacím a která by později mohla způsobit konflikty
 
Vysoké náklady na údržbu referenčních dat a specificky číselníků
Flexibilní a výkonný nástroj připravený pro další rozšiřování v oblasti MDM.
 

Vlastnosti podrobně

Architektura - jeden zdroj pravdy

Data jsou na jednom místě v jednom formátu. Úložiště je zdrojem tzv. „jedné pravdy“ pro všechny ostatní systémy.

Flexibilní datový model

Struktura spravovaných dat je popsána pomocí metadat, což umožnuje tvorbu libovolného entitního modelu.

Model umožňuje definici hierarchií, relací různého druhu a složitých struktur.

Data i model se časem mění, proto RDS umožňuje model měnit bez nutnosti programátorských zásahů.

Kontrola dat - validace

RDS sleduje celkovou kvalitu spravovaných dat včetně definovaných relací a hierarchií.

RDS poskytuje pouze validní data. Veškerá data mají své vlastníky, kteří jsou za ně zodpovědní.

Vše je auditováno a lze dohledat.

Pokročilé validace nabízí business pravidla - syntaktické kontroly často nestačí a je třeba vyhodnocovat komplexnější pravidla a podmínky.

Kompletní historie dat i modelu

RDS přistupuje k modelu i datům stejně.

Každý záznam má svoji platnost.

RDS může zrekonstruovat kterýkoli okamžik historie.

Veškeré změny v modelu a pravidlech je možné sledovat.

RDS validuje kontinuitu historie.

Bezpečnost a přístupy na všech úrovních

Konfigurovatelné uživatelské role a skupiny.

Přístupová práva jsou s granularitou až na úroveň jednotlivých záznamů.

Přístupová práva na uživatelské akce.

Podrobný audit veškerých změn a akcí.

End-to-end řízení životního cyklu dat

Integrovaný workflow framework poskytuje možnost definice workflow pro vytváření úkolů a jejich předávání

Workflow poskytuje různé možnosti schvalování a několik automatizovaných úloh typu „publikace“, „validace“ a další

V RDS nastávají události, které je možné konzumovat a následně je možné na ně různými způsoby reagovat

Pro snadné řízení běžících úloh je k dispozici jejich seznam - tzv worklist.

Jednoduchá obsluha

RDS má uživatelsky přívětivé rozhraní v prostředí prohlížeče pro práci s daty i s metadaty.

Připravená integrace

RDS generuje události a cíleně je zasílá definovaným příjemcům

RDS implementuje SOA principy a umí se online integrovat pomocí webových služeb či messagingu.

Možná je také integrace dávkově přes soubory.

Importy a exporty

RDS podporuje importy a exporty z a do různých datových formátů.

Exporty i importy lze realizovat v formátech XLS, XML, CSV.

Kromě standardních exportů lze realizovat i například důležité exporty změn v datech od posledního exportu (delta export).

Jak RDS funguje

 
 
 
 
 
Platforma RDS

Krom toho RDS také řeší

Master Data Management

Získejte kontrolu nad Master Daty jako jsou produkty či zákazníci

Metadata Management

Využijte RDS jako business slovník, katalog reportů či organizační strukturu

Data Quality

Zvyště kvalitu svých dat pomocí RDS

Vybrané reference

Nasazení produktu a související služby

Project goal

Centralizovat správu číselníků, zavést jednoznačnou odpovědnost za data.

Key Requirements

Výchozí situace - společnost se potýkala s množstvím duplicitních zdrojů referenčních a číselníkových dat uložených v souborech MS XLS. Za jednotlivé zdrojové soubory byly zodpovědné různé obchodní jednotky, což ve výsledku mělo dopad na mnoho manuálních dohledávání a úprav v systémech a reportech.

Obsah všech zdrojových souborů je importován do RDS a následně konsolidován do unifikované a validní podoby.

Výsledná validní data jsou pro ostatní systémy k dispozici jako exportované soubory a nebo jako výsledek volání webové služby produktu.

Business Goals and Impacts

Goals:

Centrální správa číselníků a zodpovědnost za jejich distribuci koncovým systémům

Impacts:

Všechny systémy pracují s jednotnou, v daném čase validní, verzí číselníkových dat.

Nasazení produktu a související služby

Project goal

Párování plateb a pořizování návrho-pojistek.

Key Requirements

Metamodel smlouvy, workflow vytváření a validace smluvních dat.

Párování plateb s návrho-pojistkami.

Centralizované úložiště pro číselníky a některá master data.

Integrace s BO systémy, mimo jiné s AS400.

Business Goals and Impacts

Goals:

Sjednotit datový model smlouvy a zadávání a validaci dat, párování plateb na návrho-pojistky.

Impacts:

Velký dopad změn na datovou kvalitu smluv, na rychlost zadávání smluvních dat. Automatizace některých procesů.

Nasazení produktu a související služby

Project goal

Nasadit Master Data Management pro řízení číselníků.

Key Requirements

Jedinečný požadavek na strukturu číselníků - fixní a variabilní část.

Silné požadavky na integraci - primárně pro online překlady číselníkových hodnot.

Součást infrastruktury DWH.

Business Goals and Impacts

Goals:

Snížení nákladů a pracnosti nutné pro synchronizaci všech statických dat mezi systémy.

Impacts:

Není nutné synchronizovat data distribuovaných číselníků – vše se realizuje z jednoho místa, zodpovědnost za obsah (data) se přesunula na business vlastníky.

Nasazení produktu a související služby

Project goal

Zajistit centralizaci a zdopovědnost za kvalitu a distribuci statických dat.

Key Requirements

V rámci integrace mezi mateřskou společností PwC a dceřinými pobočkami dochází k synchronizaci refetrenčních dat.

Systémy poskytují data v definovaných časových okamžicích.

RDS data načítá, validuje, porovnává s předchozími hodnotami a vytváří rozdílové (delta) seznamy.

RDS zasílá rozdíly pomocí komponenty Delta Publisher do koncových systémů přes integrační platformu.

Business Goals and Impacts

Goals:

Sloučení a validace dat z externích systémů a distribuce vyčištěných a validních dat do interních systémů.

Impacts:

V systémech jsou pouze validní data, veškerá invalidní jsou reportována zpět k opravě.

Služby v oblasti Master Data Managementu

Project goal

Dodat analýzu a návrh entitního modelu všech Master Dat v rámci organizace.

Key Requirements

Silný analytický a na business orientovaný tým, který bude schopen provést analýzu objektů, vyhodnotit jejich začlenění do Master Dat a navrhnout komplexní popis entity.

Business Goals and Impacts

Goals:

Mít zmapovaná Master Data ve společnosti.

Impacts:

Datová unifikace a centralizace, umožnění dalšího kroku v rámci Data Governance.